Gymnastikförbundet
Vår klubb tillhör Gymnastikförbundet.

Svenska Gymnastikförbundet är en ideell organisation som bildades 1904 och är en av 70 specialidrottsförbund (SF) som bildar Riksidrottsförbundet (RF).  
Medlemmar i Gymnastikförbundet är alla 1100 gymnastikföreningar ,  som är de som genomför den praktiska gymnastikverksamheten.
Gymnastikförbundets högsta beslutande organ är Förbundsmötet som genomförs vartannat år. Röstberättigande ombud på Förbundsmötet är samtliga medlemsföreningar i Gymnastikförbundet.  


Förbundsmötet väljer Förbundsstyrelsen som består av förbundsordförande + åtta ledamöter.Till sin hjälp har styrelsen ett förbundskansli som till sin huvuddel finns placerad i Idrottens Hus, Stockholm (bredvid Folksamskrapan, Skanstull).
Förbundsstyrelsen har delegerat ansvaret för olika verksamheter till kommittéer och råd
Gymnastikförbundet är geografiskt indelat i regioner.

Gymnastikförbundet har 8 regioner med bemannade regionala kanslier.


>>Gymnastikförbundet i siffror