Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Föreningens Verksamhetsledare är Anne-Lee Holm.

Du når vår verksamhetsledare på kansli@smgk.se samt mobil 073-762 29 97

Verksamhetsledarens uppgift är att driva och utveckla SMGK som helhet - från Familjegrupper till Tävlingstrupper.
Tillsammans med Truppgruppen och ledare se över utbildningsbehov både internt och externt.
Vara länken mellan verksamheten på golvet och styrelsen. Verksamhetsledaren sammankallar till planeringsdagar med berörda ledare vid höstuppstarten.
Jobba aktivt för att implementera rutiner och struktur samt SMGKs värdegrund i hela verksamheten.