Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
TruppGruppen VT 2019 består av 
Anne-Lee Holm, Frida Nellbeck, Madelene Brännström och Alexander Höglund (på distans - bosatt på Island).

Kontakt via mail: Truppgruppen@smgk.se

Gruppen skapades för att underlätta för ledare och agera ”bro” mellan trupper och styrelsen. TG gör det genom att samla in åsikter/önskemål och hantera inkomna frågor gällande allt från struktur till redskap från ledare och gymnaster. Vi hjälper även till att styra upp evenemang som ex Sigtuna möte.

Önskad sammansättning i TG:

Styrelse, Verksamhetsledare, 1 förälder och 1 ledare som representerar BT/MT/FT, 1förälder och 1 ledare som representerar UT/JT/ST samt 1 gymnastrepresentant.

Uppgifter

Uppdatera struktur

Inköp till hallar

Inköp till trupper

Sammankalla möten och ärenden som rör trupper och ledare

Internutbildning

Ledarbemanning

Sammanställa truppernas budgetar

Hålla styrelsen uppdaterad ang. truppverksamheten


Representation från trupper och föräldrar är viktiga för att jobba mot de önskemål som trupperna har. Utan denna spridda representation så har TG svårt att möta den kravbild som ställs av trupperna.