Syrelsemöte 28 juni 2017

Hej alla,

Här kommer en kort information från vårt styrelsemöte 28 juni. Vi avser att fortsättningsvis kommunicera vad som pågår i styrelsearbetet på detta sätt.

Protokollen finns också att läsa på hemsidan, men då dessa är rena beslutsprotokoll så är de inte särskilt informativa. Under länken ”Årshjulet” kan du också läsa om styrelsens arbete och hur det är fördelat över året, tex när gör vi budgetarbetet, strategiarbetet etc.

 

Den 28 juni genomförde vi sista styrelsemötet innan sommaren. Som vanligt uppdaterades styrelsen avseende status angående vårt kansli och breddverksamhet, vår ekonomiska läge och vår truppverksamhet.

Värt att notera är att vi under det gångna året satsat mer än vanligt på utbildning, läger och tävlingar. Detta drar stora kostnader, men tillsammans har vi lyckats kompensera kostnadsökningarna genom fina arrangemang på hemmaplan som ger oss intäkter, tex Adventsutmaningen, Galan, Trupptorsdag och Uppsvenska Mästerskapen. Igen – stort tack till alla som bidragit till detta. Vi har brutet räkenskapsår vilket betyder att vi stänger böckerna per sista juni, om inget oförutsett inkommer så blir årets resultat nära noll (i stort enligt budget). Också roligt att vårt sponsorarbete kommit igång, vilket kommer ge resurser för ännu mer verksamhet under nästa år.

 

Annars var huvudpunkten på mötet att fatta beslut om treårsplanen i form av en strategikarta, se bifogat (denna kommer vi tillsammans uppdatera under det kommande årsmötet, den 24 september – boka gärna in dagen redan nu), och nästa års budget. Budgeten för nästa år innehåller än mer satsningar på tävlingar, ledarskap och utbildning.

 

Har du frågor till styrelsen är du alltid välkommen att höra av dig! Lättast på styrelsen@smgk.se.

 

Allt gott till er alla och ha en rikitigt bra sommar!

Styrelsen genom Johan Grip (Ordf.)