Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Uppdatering Covid-19
2020-04-01 16:34

SMGK fortsätter att hålla sin verksamhet öppen för alla som är friska och symptomfria.

Vi försöker hela tiden att hålla oss uppdaterade om nya direktiv från myndigheterna, RF och Svenska gymnastikförbundet.

Vi har utöver tidigare anpassning nu även justerat träningstider för vissa grupper i hallarna för att undvika att vi är fler än 50personer inom samma utrymme.

Engångstvättlappar är också utdelade till alla huvudledare för att enkelt kunna tvätta av fasta redskap mellan varje aktiv grupp och på detta sätt minska eventuell smittspridning.

Handtvätt före ingång till samtliga hallar samt före eventuell fruktpaus gäller sedan tidigare för alla aktiva.

Som förening ser vi att vi kan fylla ett stort socialt och fysiskt behov som finns, och som kommer att fortsätta finnas hos våra friska barn och unga.

Viktigt är att du som medlem/ledare stannar hemma vid även lindrigt symptom samt även noggrant följer de direktiv som föreningen förmedlar för att säkerställa minsta möjliga smittorisk.

Stänger grundskolorna kommer även vi att stänga ner vår verksamhet.

Extra direktiv och förhållningssätt ser ni nedan.
• För samtliga grupper förutom Familjegrupper gäller avlämning av gymnaster utanför entrén till hallen (där möter ledare upp gymnasterna). Detta för att minimera antalet personer i hallen och därmed eventuell smittorisk.

• Handtvätt för samtliga deltagare innan man går in i hallen – handdesinfektion efter handtvätt i de fall handdesinfektion finns att tillgå. Handtvätt ska även föregå ev. fruktpaus.

• Familjegrupper – Fortsätter som tidigare då föräldrar till sina egna barn är de som står för den fysiska kontakten.
Tvättservetter finns för rengöring av fasta ytor där gymnasterna har beröring såsom ex mattor. Vissa av våra Familjegrupper kan komma att genomföra sina pass utomhus.

• Barngrupper, flickgrupper och pojkgrupper kommer att få förslag på träningsupplägg/övningar som minimerar fysisk kontakt. Fokus blir på stationer och teknik där gymnasterna i största mån kan genomföra övningarna själva. Endast säkerhetspassning sker av ledare.
Tvättservetter finns för rengöring av fasta ytor där gymnasterna har beröring såsom ex mattor.

• Trupper kommer att planera sina träningar där endast säkerhetspassning krävs samt teknikstationer för att minimera fysisk kontakt. I de fall vikter vid ex styrka används skall dessa tvättas av mellan varje användning med för ändamålet avsedda tvättservetter detta gäller även fasta ytor där gymnasterna har beröring såsom ex mattor. Inga parövningar används i styrka eller stretch.

• Tider för grupper har justerats för att hinna släppa ut tidigare tränande innan nästa omgång gymnaster kommer in i hallen – detta för att undvika större samlingar av gymnaster på samma plats som ex. entré.

• För tränande i Steningehöjdens sporthall ska läktare inte användas för att minimera beröring av händer och räcken.

• Vi ber att gymnaster håller sina träningstider och inte kommer tidigare alt. stanna kvar i hallen efter sin träning – också detta för att minimera antalet aktiva i hallarna.

LÄGER:
Inga externa läger tillåts av någon trupp tills vidare.
Läger för enskild trupp kan genomföras men utan övernattning för att minimera risken att någon blir sjuk under tiden och därmed sprida smitta.
TruppTorsdag:
TruppTorsdag fristående den 23april ställs in

Gala:
Vi skjuter på Galan som steg ett och hoppas kunna genomföra Galan den 31maj. Vi avvaktar händelseutvecklingen och återkommer närmare datumet för att ta ställning till huruvida vi ska genomföra galan då, skjuta på den ytterligare eller ställa in den.

Vår förhoppning är att kunna fortsätta att aktivera våra barn och unga som är friska och som behöver få röra på sig även under dessa svåra tider. Vi är medvetna om att förutsättningarna kan ändras snabbt och styrelsen kommer att ha dagliga avstämningar gällande rådande läge.

Vid frågor så ber vi att ni vänder er till styrelsen via mail: styrelsen@smgk.se så kommer de att återkoppla till er snarast möjligt.
Alternativt Verksamhetsledare via kansli@smgk.se

Vi ber er alla vara lyhörda för eventuella symptom och stanna hemma om ni inte är helt friska.

Kallelse skickas ut inför varje träning – vi ber er svara på dessa kallelser för att på bästa sätt kunna planera antalet ledare för respektive träning också här för att minimera onödigt många personer i hallarna.
Ladda ner medlemsappen för snabb och enkel access till kallelser mm.
https://play.google.com/store/apps/details
Eller
https://apps.apple.com/…/app/sportadmin-medlem…/id1225556243

Månadens ledare april 2020
2020-03-31 08:54
Full av energi och positiva tillrop är vår Johanna Höglund, månadens ledare i april 2020.

1) Hur länge har du varit ledare i SMGK?

sedan hösten 2009


2) vilka grupper har du/ har du haft?

Familj, barn, pojk, FT(blandat killar och tjejer) juniorer och seniorer (killar) och nu herr/mix upp till landslagsnivå. 


3) Hur kom det sig att du började som ledare i SMGK?

Mina äldsta killar, då 5 och 7 år hade tjatat över ett år om att få börja på gymnastik och för att få slut på tjatet lovade jag att ställa upp som ledare i familjegrupp året efter (det verkade ofarligt, jag kunde ju ingenting om volter och sån’t)


4) Vad är det bästa med att vara ledare i SMGK?

 Jag lär mig så otroligt mycket hela tiden. Jag hade aldrig kunnat drömma om vad jag får tillbaka i form av värme, tillit, utveckling och lärande av våra fantastiska ungdomar och mina ledarkollegor. Jag utmanas hela tiden att tänka nytt och öka mina kunskaper både kring hur kroppen fungerar men också knoppen (våra hjärnor). Truppgymnastik är en kombination av extremt vältränade muskler och en väldigt hög mental kapacitet. Den kombon är ganska unik.

Träning och Covid-19 Uppdatering
2020-03-25 10:04

SMGK fortsätter att hålla vår verksamhet öppen för alla som är friska och symptomfria.


Vi försöker hela tiden att hålla oss uppdaterade om nya direktiv från myndigheterna, RF och Svenska gymnastikförbundet.

RF har med stöd från folkhälsomyndigheten nu gått ut med förtydliganden för idrott.
https://www.rf.se/…/folkhalsomyndighetentranagarnamengordet…
https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/information-till-idr…/


Som förening ser vi att vi kan fylla ett stort socialt och fysiskt behov som finns, och som kommer att fortsätta finnas hos våra friska barn och unga.


Viktigt är att du som medlem/ledare stannar hemma vid även lindrigt symptom samt även noggrant följer de direktiv som föreningen förmedlar för att säkerställa minsta möjliga smittorisk.

Stänger grundskolorna kommer även vi att stänga ner vår verksamhet.


Extra direktiv och förhållningssätt ser ni nedan.
• För samtliga grupper förutom Familjegrupper gäller avlämning av gymnaster utanför entrén till hallen (där möter ledare upp gymnasterna). Detta för att minimera antalet personer i hallen och därmed eventuell smittorisk.


• Handtvätt för samtliga deltagare innan man går in i hallen – handdesinfektion efter handtvätt i de fall handdesinfektion finns att tillgå. Handtvätt ska även föregå ev. fruktpaus.


• Familjegrupper – Fortsätter som tidigare då föräldrar till sina egna barn är de som står för den fysiska kontakten.


• Barngrupper, flickgrupper och pojkgrupper kommer att få förslag på träningsupplägg/övningar som minimerar fysisk kontakt. Fokus blir på stationer och teknik där gymnasterna i största mån kan genomföra övningarna själva. Endast säkerhetspassning sker av ledare.


• Trupper kommer att planera sina träningar där endast säkerhetspassning krävs samt teknikstationer för att minimera fysisk kontakt. I de fall vikter vid ex styrka används skall dessa tvättas av mellan varje användning med för ändamålet avsedda tvättservetter. Inga parövningar används i styrka eller stretch.


• Tider för grupper kan komma att ändras (förskjutas eller minska något) för att hinna släppa ut tidigare tränande innan nästa omgång gymnaster kommer in i hallen – detta för att undvika större samlingar av gymnaster på samma plats som ex. entré. I dagsläget finns inget behov av justerade tider.

• För tränande i Steningehöjdens sporthall ska läktare inte användas för att minimera beröring av händer och räcken.

• Vi ber att gymnaster håller sina träningstider och inte kommer tidigare alt. stanna kvar i hallen efter sin träning – också detta för att minimera antalet aktiva i hallarna.

LÄGER:
Inga externa läger tillåts av någon trupp tills vidare.
Läger för enskild trupp kan genomföras men utan övernattning för att minimera risken att någon blir sjuk under tiden och därmed sprida smitta.

TruppTorsdag:
TruppTorsdag fristående den 23april ställs in

Gala:
Vi skjuter på Galan som steg ett och hoppas kunna genomföra Galan den 31maj. Vi avvaktar händelseutvecklingen och återkommer närmare datumet för att ta ställning till huruvida vi ska genomföra galan då, skjuta på den ytterligare eller ställa in den.


Vår förhoppning är att kunna fortsätta att aktivera våra barn och unga som är friska och som behöver få röra på sig även under dessa svåra tider. Vi är medvetna om att förutsättningarna kan ändras snabbt och styrelsen kommer att ha dagliga avstämningar gällande rådande läge.


Vid frågor så ber vi att ni vänder er till styrelsen via mail: styrelsen@smgk.se så kommer de att återkoppla till er snarast möjligt.
Alternativt Verksamhetsledare via kansli@smgk.se


Vi ber er alla vara lyhörda för eventuella symptom och stanna hemma om ni inte är helt friska.


Kallelse skickas ut inför varje träning – vi ber er svara på dessa kallelser för att på bästa sätt kunna planera antalet ledare för respektive träning också här för att minimera onödigt många personer i hallarna.


Ladda ner medlemsappen för snabb och enkel access till kallelser mm.
https://play.google.com/store/apps/details…
Eller
https://apps.apple.com/…/app/sportadmin-medlem…/id1225556243

Covid-19 information på andra språk än Svenska
2020-03-25 10:01
På uppmaning från Sigtuna kommun hjälper vi till att sprida informationen om Covid-19 även på andra språk än svenska.

Region Stockholm har gjort korta filmer på somaliska, arabiska och persiska, liksom sammanställt informationsblad på ytterligare språk.
Länken till materialet hittar du här: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/corona-in-other-languages/


Region Stockholm

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/corona-in-other-languages/

·       FILM om hur man ska agera för att minska smittspridning

o   Arabiska

o   Persiska

o   Somaliska

·       FAKTABLAD

o   Arabic

o   English

o   Finnish

o   Meänkieli

o   Nordsamiska

o   Persian

o   Polish

o   Russian

o   Somali

o   Spanish

o   Sydsamiska

 

Region Stockholm

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/film-om-corona-teckentolkad/

·       FILM om Corona på teckenspråk

 

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

·       WEBBTEXT och FAKTABLAD på olika språk

o   Arabiska

o   Dari

o   Engelska

o   Farsi

o   Finska

o   Franska

o   Kinesiska

o   Kurmanji

o   Lulesamiska

o   Meänkieli

o   Nordsamiska

o   Pashto

o   Polska

o   Roman lovari

o   Somaliska

o   Sorani

o   Spanska

o   Sydsamiska

o   Thai

o   Tigrinja

o   Tyska

 

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

·       FAQ om virus, smitta, beslut och förhållningsregler

 

Vårdgivarguiden

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc/

·       Affischer med Tvätta händerna kampanjen på minoritetsspråk

o   Meänkieli

o   Nordsamiska

o   Sydsamiska

 

Sveriges Radio

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7428495

·       NYHETER om coronaviruset på flera olika språk

o   English

o    العربية, - Arabiska

o   suomeksi, - Finska

o   Soomaali, - somaliska

o    فارسی|دری, - Dari

o   Kurmancî, -

o    سۆرانی,

o   davvisámegilli,

o   romani, - rumänska

o   meänkielele

o   lätt svenska.

 

Rädda Barnen

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/sprak/

·       FILM och WEBBTEXT om hur tala med barn om Covid19

o   Engelska

o   Spanska

o   Somaliska

o   Persiska

o   Arabiska

 Covid-19 uppdatering SMGK
2020-03-19 09:57

SMGK:s styrelse beslutade igår kväll att tills vidare hålla sina träningar öppna för de som är friska och symptomfria. Vi följer de direktiv som delges från Folkhälsomyndigheten, RF och Svenska Gymnastikförbundet.


Som förening ser vi att vi kan fylla ett stort socialt och fysiskt behov som finns, och som kommer att fortsätta finnas hos våra friska barn och unga.


Viktigt är att du som medlem/ledare stannar hemma vid även lindrigt symptom samt även noggrant följer de direktiv som föreningen förmedlar för att säkerställa minsta möjliga smittorisk.

Stänger grundskolorna kommer även vi att stänga ner vår verksamhet.


Extra direktiv och förhållningssätt ser ni nedan.

  •        För samtliga grupper förutom Familjegrupper gäller avlämning av gymnaster utanför entrén till hallen (där möter ledare upp gymnasterna). Detta för att minimera antalet personer i hallen och därmed eventuell smittorisk.

  •        Handtvätt för samtliga deltagare innan man går in i hallen – handdesinfektion efter handtvätt i de fall handdesinfektion finns att tillgå. Handtvätt ska även föregå ev. fruktpaus.

  •        Familjegrupper – Fortsätter som tidigare då föräldrar till sina egna barn är de som står för den fysiska kontakten.

  •        Barngrupper, flickgrupper och pojkgrupper kommer att få förslag på träningsupplägg/övningar som minimerar fysisk kontakt. Fokus blir på stationer och teknik där gymnasterna i största mån kan genomföra övningarna själva. Endast säkerhetspassning sker av ledare.

  •        Trupper kommer att planera sina träningar där endast säkerhetspassning krävs samt teknikstationer för att minimera fysisk kontakt. I de fall vikter vid ex styrka används skall dessa tvättas av mellan varje användning med för ändamålet avsedda tvättservetter. Inga parövningar används i styrka eller stretch.

  •        Tider för grupper kan komma att ändras (förskjutas eller minska något) för att hinna släppa ut tidigare tränande innan nästa omgång gymnaster kommer in i hallen – detta för att undvika större samlingar av gymnaster på samma plats som ex. entré. Översikt av tider sker under torsdagen den 19mars och kommer att kommuniceras via respektive trupps ledare.

  •        För tränande i Steningehöjdens sporthall ska läktare inte användas för att minimera beröring av händer och räcken.

  •        Vi ber att gymnaster håller sina träningstider och inte kommer tidigare alt. stanna kvar i hallen efter sin träning – också detta för att minimera antalet aktiva i hallarna.

LÄGER:
Inga externa läger tillåts av någon trupp tills vidare.
Läger för enskild trupp kan genomföras men utan övernattning för att minimera risken att någon blir sjuk under tiden och därmed sprida smitta.


TruppTorsdag:
TruppTorsdag fristående den 23april ställs in

 

Gala:
Vi skjuter på Galan som steg ett och hoppas kunna genomföra Galan den 31maj. Vi avvaktar händelseutvecklingen och återkommer närmare datumet för att ta ställning till huruvida vi ska genomföra galan då, skjuta på den ytterligare eller ställa in den.

 

Vår förhoppning är att kunna fortsätta att aktivera våra barn och unga som är friska och som behöver få röra på sig även under dessa svåra tider. Vi är medvetna om att förutsättningarna kan ändras snabbt och styrelsen kommer att ha dagliga avstämningar gällande rådande läge.

 

Vid frågor så ber vi att ni vänder er till styrelsen via mail: styrelsen@smgk.se så kommer de att återkoppla till er snarast möjligt.
Alternativt Verksamhetsledare via kansli@smgk.se

 

Vi ber er alla vara lyhörda för eventuella symptom och stanna hemma om ni inte är helt friska.


Kallelse skickas ut inför varje träning – vi ber er svara på dessa kallelser för att på bästa sätt kunna planera antalet ledare för respektive träning också här för att minimera onödigt många personer i hallarna.
Ladda ner medlemsappen för snabb och enkel access till kallelser mm.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportadmin.medlemsapp

Eller
https://apps.apple.com/se/app/sportadmin-medlemsapp/id1225556243

Uppdatering Covid-19
2020-03-16 14:03

Vi fortsätter att hålla oss uppdaterade om vad myndigheterna ger för direktiv - vi har förstås även ögonen på vad Riksidrottsförbundet och Svenska gymnastikförbundet går ut med för information och guidelines.

 

Myndigheten använder en 5-gradiga skala med risknivåerna Mycket låg, Låg, Måttlig, Hög och Mycket hög. I dagsläget råder nivån MYCKET HÖG.

 

Vi håller våra grupper öppna med stöd av den information och de direktiv som kommer från folkhälsomyndigheten.

Om du eller någon i din närhet är smittad av covid-19 ska du stanna hemma, i enlighet med smittskyddslagen.

 

Vi uppmanar alla att följa de direktiv som folkhälsomyndigheten aviserar och att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut.

Det är alltid individens alt målsmans egna beslut om medverkan eller inte.

 

Vi uppmanar samtliga som befunnit sig i riskområden att stanna hemma i två veckor efter hemkomst. 

Samma uppmaning gäller även den som har någon i sin närhet som varit i riskområdena.

 

Stanna hemma och avstå från träning, om du känner dig sjuk eller krasslig, tänk på din egen och andras hälsa. Alla med symtom på luftvägsinfektion (även lindriga) uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. 

Då VI inte kan särskilja förkylning från vanlig influensa eller Covid-19 så vill vi att ni stannar hemma även om ni ”bara” är lite snuviga. Stanna hemma 48timmar efter att du blivit symptomfri.

 

Johan Giesecke, före detta statsepidemiolog och rådgivare åt WHO menar att risken att vara smittbärare när du inte har symptom är extremt liten. Alltså är du fullt frisk och utan symptom är du välkommen att träna.

 

Allmänna riktlinjer för att hålla virussjukdomar borta:

·       Undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

·       Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten (före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök). Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.

·       Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer och föremål du rör vid.

·       Stanna hemma när du är sjuk! Även vid lindriga symptom för att undvika att smitta andra människor.

 

Ändras direktiven från myndigheternas håll så anpassar vi oss till den nya informationen.

Har du frågor och funderingar så ber vi att ni vänder er till Folkhälsomyndighetens sida
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
alternativt kontaktar 1177 vårdguiden. 

Du kan även ringa 113 13 om du inte har symtom, men har allmänna frågor om Covid-19.

 

 //SMGK Styrelse och Verksamhetsledare


Uppdaterad information om Corona (Covid -19)
2020-03-11 19:47

Uppdaterad information om Corona (Covid-19).

Vi försöker hålla ett vakande öga på utvecklingen och de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten samt att hålla våra medlemmar uppdaterade.

 

Myndigheten använder en 5-gradiga skala med risknivåerna Mycket låg, Låg, Måttlig, Hög och Mycket hög. I dagsläget råder nivån MYCKET HÖG.

 

Om du eller någon i din närhet är smittad ska du stanna hemma, i enlighet med smittskyddslagen.

 

Vi uppmanar alla att följa de direktiv som folkhälsomyndigheten aviserar och att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut.

Det är alltid individens alt målsmans egna beslut om medverkan eller inte.

 

Vi uppmanar samtliga som befunnit sig i riskområden att stanna hemma i två veckor efter hemkomst. Samma uppmaning gäller även den som har någon i sin närhet som varit i riskområdena.

Stanna hemma och avstå från träning, om du känner dig sjuk eller krasslig, tänk på din egen och andras hälsa. Alla med symtom på luftvägsinfektion (även lindriga) uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

 

 

Allmänna riktlinjer för att hålla virussjukdomar borta:

·       Undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

·       Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten (före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök). Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.

·       Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer och föremål du rör vid.

·       Stanna hemma när du är sjuk! Även vid lindriga symptom för att undvika att smitta andra människor.Ändras direktiven från myndigheternas håll så anpassar vi oss till den nya informationen.

Har du frågor och funderingar så ber vi att ni vänder er till Folkhälsomyndighetens sida
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
alternativt kontaktar 1177 vårdguiden. 

Du kan även ringa 113 13 om du inte har symtom, men har allmänna frågor om Covid-19.


 //SMGK Styrelse och Verksamhetsledare

2020-03-09 14:15
 
SMGK - Sigtuna Märsta GK söker Huvudtränare för anställning
2020-03-09 11:37

Sigtuna Märsta Gymnastikklubb Grundades 1962. Vi har från familjegrupper upp till Seniormotionärer i vår förening. Vår truppsida består idag av ca 10 tävlingstrupper.  

 
Vi jobbar aktivt med vår värdegrund, att både sprida den och hålla den levande inom alla våra delar i föreningen.  
 
Vi har gymnaster på landslagsnivå, tävlat JSM MIX-17 och JSM Herr-18. Vår målsättning är att ha ett eller flera lag på SM-stegen från 2020 och framåt. 
I vår tränarstab har vi 3 tränare med steg 4 licens samt en med steg 3 licens övriga tränare är steg 1-2 licensierade. 

 

Vi söker dig med steg 3 eller steg 4 nivå som vill ha en deltidsanställning (med möjlighet till heltid) hos oss i Sigtuna Märsta GK.  
Har du friståendeutbildning är det meriterande. 


Vi söker även tränare på deltid/timme - hör av dig så berättar jag mera!
REDSKAP OCH FRISTÅENDE

 

20min med tåg från Odenplan/Uppsala stn till Märsta och sedan 15 min med buss till vår träningshall. 

Du kommer att ha huvudansvar för våra junior och seniortrupper (dam/herr/mix) där ansvar för träningsupplägg, screening, tävlingsplanering, checkpoints etc. ingår. 

Som huvudansvarig är du även sammankallande för regelbundna avstämningar med övriga ledare i teamet och du rapporterar direkt till verksamhetsledaren. 

Tillsammans med verksamhetsledare ansvarar du för träningsplanering i våra olika hallar för samtliga trupper i föreningen.  

Du är en nyckelperson när det gäller internutbildning för både bredd och truppsida. Dessa planerar du i samråd med verksamhetsledare och i enlighet med SMGKs röda tråd upplägg. 
 

I tjänsten igår även att vara drivande för utvecklingen i föreningen, att vara delaktig i planering av såväl klubbtävlingar, uppvisningar och tävlingar som arrangeras av föreningen (ex TruppTorsdag) samt att locka in nya ledare i föreningen. 

 

Vi vill ha dig som brinner för truppgymnastik och vill arbeta med detta som yrke. Du behöver ha god kommunikativ förmåga då du kommer att ha mycket kontakt med b la gymnaster, ledare och föräldrar. Van att hantera många olika områden samtidigt (många bollar i luften), vara positiv och öppen för nytänkande. Tjänsten inkluderar både dag, kväll och helgpass. 

Taggade gymnaster och härligt ledarteam finns hos oss i Sigtuna/Märsta 💕 

 

Är du i behov av boende? Vi hjälper dig leta. 
 

Skicka din ansökan till: kansli@smgk.se 

Inkludera CV och personligt brev. 

Coronaviruset / Covid-19
2020-02-28 12:02

Sigtuna Märsta GK följer riktlinjerna som Sigtuna Kommun nu går ut med i och med den snabba 

spridningen av Coronaviruset/Covid-19.

 

Folkhälsomyndigheten bedömer risken som låg för smittspridning i Sverige. Man rekommenderar därför inte att friska personer som kommer hem från resa ska stanna hemma från jobb, skola eller andra aktiviteter – oavsett i vilket område man har rest.

Personer som rest i områden där coronaviruset sprids behöver inte stanna hemma från jobb, skola eller annan aktivitet. Man behöver däremot vara uppmärksam på symptom som: Hosta, andningssvårigheter eller feber.


Du MÅSTE stanna hemma och kontakta vården om:

  •        Du under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien (i regionerna: Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto) och fått symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

  •        Du under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har coronaviruset/Covid-19 och fått symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

Ring alltid 1177- vårdguiden för information om ovan stämmer in på dig – du kommer då att få information om när och var du ska söka vård.
Åk inte till vårdcentralen eller akutmottagningen utan ring 1177.

 

Tips: För att undvika luftvägsinfektioner uppmanas alla att vara extra noga med handhygien.
Undvik att röra vid ansikte eller ögon samt närkontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök.
Finns inte två och varmt vatten tillgängligt kan man istället använda sig av handsprit.

Hindra smitta från att spridas genom att hosta och nysa i armveck eller pappersnäsduk.


Vill du veta mera om Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/


För resande från drabbade områden
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve-200227.pdf

 

Anne-Lee Holm

/SMGK Verksamhetsledare

SMGKs 2019/2020Barometer
2020-02-27 11:10
Då är sammanställningen av SMGKs Barometer för 2019/2020 klar.
Såhär tycker våra medlemmar om SMGK.

Kommentarer från medlemmar:

Styrelsen kommer att välja ut 2-3punkter att jobba vidare med för att stärka och utveckla föreningen.

Är du som medlem intresserad av att vara med i vårt utvecklingsarbete? Brinner du extra startk för någon specifik del som kan stärka och förbättra SMGK? Skicka ett mail till kansli@smgk.se

SMGK Informerar om nytt digitalt föreningssystem
2019-05-09 15:52

Vi har börjat använda ett automatiserat och digitalt föreningssystem för att skapa ännu bättre förutsättningar för att utveckla vår verksamhet.


Detta innebär att du som medlem kommer att kunna betala dina avgifter via digitala betalningsmetoder – en smidigare upplevelse för dig och en enklare hantering för oss.


Detta kommer även att bidra till en minskad manuell administration för oss som förening då din betalning kommer att prickas av direkt i vårt system. Så fort du har betalt din Medlemsavgift får du tillgång till en oas av smarta funktioner i SportAdmin MedlemsApp!

En administrationsavgift mellan 9-59kr, beroende på beloppet, per betalning tillkommer.


Vi önskar er alla en skön sommar och ser fram emot en ny termin i höst med många roliga träningar.

//Styrelsen

Adventsutmaningen 2017
2017-12-13 09:59
 
Härligt samarbete mellan skola och föreningsliv
2017-11-16 00:15

Som Idrottslärare har Katarina Brännlund Hultén observerat att många av eleverna på skolan saknade fritidsaktiviteter. Med sin kunskap om hur viktigt det är att röra på sig regelbundet för motorikutvecklingen, hälsa/välbefinnande och det sociala samspelet beslutade sig Sagaskolan med Katarina i spetsen för att ha ett idrotts-och-hälsa tema på skolan.

 

I början av oktober blev vi i Sigtuna Märsta GymnastikKlubb (tillsammans med flera andra föreningar i kommunen) kontaktade av Katarina gällande ett samarbete mellan skola och föreningsliv.

 

SMGK nappade på detta härliga initiativ.

 

I samarbete med Arlandagymnasiets gymnastikprofil så arrangerade SMGK gymnastiklektioner i Sagaskolan för åk 1,2 och 3 (för de barn som anmält intresse) under tisdagen den 14/11. Eleverna fick prova på att göra kullerbyttor, hjulningar, balansera, stå på händer, hoppa på satsbräda mm.

 

Ken Welch som är lärare på Arlandagymnasiets gymnastikprofil och även ledare i SMGK såg en win/win effekt med att hans elever (som är gymnaster och ledare i SMGK) skulle komma och hålla i dessa lektioner som en del av sin utbildning.

 

Som verksamhetsledare i SMGK blir jag alldeles varm i hjärtat när vi tillsammans kan skapa sådan härlig energi och rörelseglädje som vi hade i Sagaskolan.

 

Tack Katarina för inbjudan!

Gympahälsningar

Anne-Lee Holm

SMGK Verksamhetsledare

Nyheter från våra grupper
TRUPP Tävling, 17/01 15:29 
TRUPP DAM | DAM, 31/12 16:16 
TRUPP DAM | DAM, 31/12 15:36 
TRUPP Tävling, 25/11 12:18 
TRUPP Tävling, 22/11 12:16 
TRUPP Tävling, 21/10 10:08 
TRUPP Tävling, 30/09 09:43 
TRUPP FLICK | FTF3 vit, 08/07 14:29 
TRUPP FLICK | FTF3 blå, 08/07 14:26