Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
SMGK Styrelse 2019-2020
Frida Nellbeck Ordförande  0706-433773 frida.nellbeck@live.se
 Lotta Westermark Sekreterare  lotta.e.westermark@hotmail.com
 Ursula Sztraka Kassör  kassor@smgk.se
 Lena Karlsson Ledamot  lena1107@hotmail.com
 Annika Bergman Ledamot annika.bergman@franckskylindustri.se
 Samuel Falk Suppleant  samuelfa@kth.se
SMGKS nya styrelse 2018-2019

Hej,

 

Den andra oktober startade den nya styrelsen upp arbetet för gymnastikåret. Den nya styrelsen valdes på årsmötet den 23 september.

Vi hälsar Annika Bergman, Lotta Westermark och Alexander Höglund välkomna. Vi vill också igen passa på att tacka Carina Nordlander, Evelina Magnusson och Victoria Eriksson för alla insatser för klubben i styrelserollen.

 

Den nya styrelsen består av:

 

Alexander Höglund                Suppleant

Anette Wilnersson                 Ledamot och kassör

Annika Bergman                    Ledamot

Frida Nellbeck                       Ledamot

Lotta Westermark                  Ledamot och sekreterare

Johan Grip                            Ordförande

 

En del av första mötet ägnades åt att planera styrelseåret och planera in de månatliga styrelsemötena samt även det årliga strategimötet som styrelsen genomför i november. I år infaller mötet den 16-17 november, har du några inspel till oss inför det mötet, tveka inta att höra av dig.

En annan fråga som diskuterades var klubbens arbete med långsiktig gymnastikutveckling och RF samt gymnastikförbundets arbete med att utveckla en sund barnidrott.

Detta kommer vi att återkomma till i form av dialoger och tränarträffar. Har du frågor rörande detta som ledare, gymnast eller förälder tveka inte att kontakta oss.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen, genom Johan Grip

Styrelsen informerar - januari 2018

Vår vilja är att informera dig och alla våra medlemmar om styrelsens arbete och vilka beslut som fattas av styrelsen. Nu var det ett tag sedan den senaste informationen.

Nedan finner du i korthet vad styrelsen arbetat med och beslutat den senaste perioden. Vi har styrelsemöten ca var sjätte vecka. Under varje möte följer vi klubbens utveckling avseende bredd, trupp, ledarskap, kansli, marknadsföring, kommunikation och ekonomi. Vi följer också Sigtuna kommuns aktiviteter som rör föreningsverksamheten i kommunen, t ex föreningsutveckling, halltider och finansiering. Tillika följer vi utvecklingen i UppSvenska och Svenska gymnastikförbundet.

 

Vi vill gärna ha kontakt med dig! Du är alltid välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen – vi är till för föreningens medlemmar.

 

Några av den senaste tidens beslut tagna i styrelsen:

 • Beslut om att inhandla friståendegolv, dvs att klubben täcker upp skillnaden mellan kostnaden för golvet och den fina insamling som skett genom föräldrar
 • Beslut om att finansiera medicinsk screening för alla gymnaster som tränar fyra gånger i veckan
 • Att gymnasters klädsel under träning är en fråga för respektive grupp, inte en styrelsefråga
 • Att ingå i ett partnerskap med Wenngarns Musteri, ett samarbete som om vi lyckas kan ge mycket fin finansiering till klubben
 • Ökad satsning på SJT dam/herr och UT4 avseende t ex tränarresurser, friståendetränare

 

I styrelsen har vi fördelat fokusområden, så har du ämnesspecifika frågor hör gärna av dig direkt till nedanstående:

 • Marknad och Sponsring                     Frida Nellbeck
 • Hemsida och kommunikation           Anne-Lee Holm (Verksamhetsansvarig och föredragande i styrelsen)
 • Trupp och Bredd                                  Carina Nordlander och Anne-Lee Holm
 • Ekonomi                                                Anette Wilnersson
 • Ledarskap                                              Evelina Magnusson och Johan Grip
 • Personalfrågor                                     Anette Wilnersson och Johan Grip

 

Inom en snar framtid kommer vi skicka ut en föreningsenkät till alla våra medlemmar. Vi hoppas att du gör din röst hörd så att vi får inspel om hur vi tillsammans kan skapa en ännu bättre förening.

Nästa styrelsemöte är den 21 februari.

 

Med Vänlig Hälsning

SMGKs Styrelse genom Johan Grip, Ordf. 

Syrelsemöte 28 juni 2017

Hej alla,

Här kommer en kort information från vårt styrelsemöte 28 juni. Vi avser att fortsättningsvis kommunicera vad som pågår i styrelsearbetet på detta sätt.

Protokollen finns också att läsa på hemsidan, men då dessa är rena beslutsprotokoll så är de inte särskilt informativa. Under länken ”Årshjulet” kan du också läsa om styrelsens arbete och hur det är fördelat över året, tex när gör vi budgetarbetet, strategiarbetet etc.

 

Den 28 juni genomförde vi sista styrelsemötet innan sommaren. Som vanligt uppdaterades styrelsen avseende status angående vårt kansli och breddverksamhet, vår ekonomiska läge och vår truppverksamhet.

Värt att notera är att vi under det gångna året satsat mer än vanligt på utbildning, läger och tävlingar. Detta drar stora kostnader, men tillsammans har vi lyckats kompensera kostnadsökningarna genom fina arrangemang på hemmaplan som ger oss intäkter, tex Adventsutmaningen, Galan, Trupptorsdag och Uppsvenska Mästerskapen. Igen – stort tack till alla som bidragit till detta. Vi har brutet räkenskapsår vilket betyder att vi stänger böckerna per sista juni, om inget oförutsett inkommer så blir årets resultat nära noll (i stort enligt budget). Också roligt att vårt sponsorarbete kommit igång, vilket kommer ge resurser för ännu mer verksamhet under nästa år.

 

Annars var huvudpunkten på mötet att fatta beslut om treårsplanen i form av en strategikarta, se bifogat (denna kommer vi tillsammans uppdatera under det kommande årsmötet, den 24 september – boka gärna in dagen redan nu), och nästa års budget. Budgeten för nästa år innehåller än mer satsningar på tävlingar, ledarskap och utbildning.

 

Har du frågor till styrelsen är du alltid välkommen att höra av dig! Lättast på styrelsen@smgk.se.

 

Allt gott till er alla och ha en rikitigt bra sommar!

Styrelsen genom Johan Grip (Ordf.)