Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Gymnastikförbundet
Vår klubb tillhör Gymnastikförbundet.

Svenska Gymnastikförbundet är en ideell organisation som bildades 1904 och är en av 70 specialidrottsförbund (SF) som bildar Riksidrottsförbundet (RF).  
Medlemmar i Gymnastikförbundet är alla 1100 gymnastikföreningar,  som är de som genomför den praktiska gymnastikverksamheten.
Gymnastikförbundets högsta beslutande organ är Förbundsmötet som genomförs vartannat år. Röstberättigande ombud på Förbundsmötet är samtliga medlemsföreningar i Gymnastikförbundet.  


Förbundsmötet väljer Förbundsstyrelsen som består av förbundsordförande + åtta ledamöter.Till sin hjälp har styrelsen ett förbundskansli som till sin huvuddel finns placerad i Idrottens Hus, Stockholm (bredvid Folksamskrapan, Skanstull).
Förbundsstyrelsen har delegerat ansvaret för olika verksamheter till kommittéer och råd
Gymnastikförbundet är geografiskt indelat i regioner.

Gymnastikförbundet har 8 regioner med bemannade regionala kanslier.


>>Gymnastikförbundet i siffror